Περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Στο πλαίσιο σειράς επαφών συνεργασίας σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος...