Περισσότερα

Υπέρ της μείωσης εκπομπών ρύπων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για...