Περισσότερα

ΕΔΑ Αττικής: Επενδύσεις 67 εκατ. ευρώ για το 2017-2021 στα δίκτυα αερίου

Με εφαλτήριο ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αποδοτικό δίκτυο διανομής...