Περισσότερα

Το επόμενο όραμα του Elon Musk βρίσκεται κάτω από το έδαφος

O Elon Musk θέλει να σκάψει τούνελ. Χωρίς αυτά, λέει, "θα βασανιζόμαστε όλοι...