Περισσότερα

Σ. Φάμελλος: Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του Πάρκου Πρεσπών

"Η Συμφωνία για το Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών ξεκίνησε πριν δεκαεπτά...