Περισσότερα

Απλουστεύεται, με ΚΥΑ, η έκδοση αδειών χρήσης ύδατος

Με πρωτοβουλία του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, εκδόθηκε Κοινή Υπουργική...