Περισσότερα

Απόφαση της ΡΑΕ μειώνει τη χρέωση προμηθευτή υπέρ ΑΠΕ

Σε σημαντικό περιορισμό της επιβάρυνσης που προέκυπτε για τους προμηθευτές...