Περισσότερα

Στην κοινοπραξία Total-Edison-ΕΛΠΕ το δικαίωμα έρευνας στο μπλοκ 2 Δυτικά της Κέρκυρας

Μονογράφεται σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας...