ΟΠΕΚ: Η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί κατά 35% έως το 2040

Η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί κατά 35% έως το 2040  σημειώνεται στην  Έκθεση  του Παγκοσμίου Πανοράματος Πετρελαίου του ΟΠΕΚ για το  2018.

Ο Οργανισμός  Πετρελαιοπαραγωγών  Χωρών  παίρνοντας  υπόψη της κύριες  κινητήριες δυνάμεις της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας και κατήρτισε τις προβλέψεις του για τις αγορές πετρελαίου  μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έως το 2040.

Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Πετρελαϊκών Εξαγωγών του 2017, το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων στην παγκόσμια ενέργεια, το οποίο  αντιστοιχεί στο  81% το 2015,  θα μειωθεί  κατά το  80% το 2020, 78% το 2030 και 74% το 2040 .

Αν και  το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων στην παγκόσμια  ενέργεια  θα μειωθεί  πλησιάζοντας το 20140  πάλι δε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα συνεχίσουν να πληρούν περισσότερο από το 50% των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών σύμφωνα με την έκθεση.

Η μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής ενέργειας κατά την εν λόγω περίοδο θα αφορά τους αιολικούς, ηλιακούς και γεωθερμικούς ενεργειακούς πόρους. Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παγκόσμια παραγωγή ενέργειας θα αυξηθεί κατά 4% μέχρι το 2040.

Η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί  κατά 35% έως το 2040 στα 372 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα  σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πανόραμα Πετρελαίου του ΟΠΕΚ για το 2018.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης θα προέλθει από αναπτυσσόμενες χώρες.

Το μερίδιο των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί κατά 1,9% ετησίως κατά την περίοδο 2015-2040.

Την ίδια περίοδο, η ζήτηση ενέργειας στις χώρες μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θα αυξηθεί κατά 0,1% ετησίως και στις χώρες της Ευρασίας κατά 0,9% ετησίως.

Η μεγαλύτερη άνοδος της παγκόσμιας αύξησης της ενεργειακής ζήτησης μέχρι το 2040 θα πραγματοποιηθεί στο φυσικό αέριο. Η παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου θα αυξηθεί κατά 3,6%.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα είναι 111,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2040.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 24 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Η ζήτηση στην περιοχή του ΟΟΣΑ θα μειωθεί σημαντικά  κατά 8,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η Κίνα θα συνεχίσει να είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου κατά την περίοδο αυτή και η ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το 2040, φθάνοντας τα 17,8 εκατομμύρια την ημέρα.

Την Κίνα θα ακολουθήσει η Ινδία  με  αυξήσει 5.9  βαρέλια ημερησίως.

Η μεγαλύτερη αύξηση  στην βάση της παγκόσμιας  πετρελαϊκής αναζήτησης θα σημειωθεί στην πρωτοβουλία  μεταφορών. Κάθε 2 βαρέλια από τα  3 βαρέλια πετρελαίου που καταναλώνονται μέχρι το 2040 θα χρησιμοποιηθούν στον τομέα των μεταφορών.

Στον τομέα των μεταφορών, οι δρόμοι θα είναι ο μεγαλύτερος συντελεστής στην παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου. Η ζήτηση πετρελαίου του τομέα των οδικών αρτηριών, η οποία ανέρχεται σε 42 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2016, θα φτάσει τα 48,3 εκατομμύρια το 2040.

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More