Π. Κάπρος: Μη βιώσιμη η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας κάτω του πλήρους κόστους

Στον ανταγωνισμό εντός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη λειτουργία του target model στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο καθηγητής Παντελής Κάπρος, Μέλος του ΔΣ και  Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του  Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και Διευθυντής του E3 MLab του ΕΜΠ, μιλώντας στο συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2017» του ΙΕΝΕ.

Ο κ. Κάπρος ήταν συντονιστής της πέμπτης συνεδρίας με θέμα «H Kρίσιμη Μετάβαση της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρισμού και το Target Model».

Ο κ. Κάπρος επισήμανε ότι η επιτυχία του targetmodelστο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας βασίζεται σε τέσσερις προϋποθέσεις:

1. Επαρκής ρευστότητα

2. Επαρκής ανταγωνισμός

3. Επαρκής διακύμανση των τιμών

4. Φερεγγυότητα

Όπως σημείωσε ο κ. Κάπρος, «όλα τα παραπάνω συντελούν στη οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις αποκαλυπτόμενες τιμές των αγορών και εμπιστοσύνης ότι η συμμετοχή θα προσφέρει όφελος».

Αναφερόμενος στο τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά ηλεκτρισμού της χώρας μας, ο κ. Κάπρος σημείωσε ότι η ΔΕΗ, σε περίπτωση υλοποίηση των σεναρίων αποεπένδυσης, αναμένεται να παρουσιάσει απώλειες της τάξης του 10% στη λιανική το 2021, ποσοστό που θα διατηρηθεί πρακτικά αμετάβλητο έως το 2030. Σε ότι αφορά στο μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή, τα σενάρια αποεπένδυσης οδηγούν την επιχείρηση σε απώλειες περίπου 9,1% το 2021, οι οποίες όμως σταδιακά θα περιοριστούν, φθάνοντας το 2030 στο 6,3%.

Ο κ. Κάπρος, αναφερόμενος στις αδυναμίες της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού, υποστήριξε ότι αυτή είναι ακόμα ανώριμη και ανέτοιμη από πλευράς ανταγωνισμού. Παράλληλα, τα μέτρα παρέμβασης για τον ανταγωνισμό δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, ενώ τυχόν λανθασμένοι ή μεροληπτικοί ρυθμιστικοί χειρισμοί της μετάβασης μπορεί να έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και για τις αγορές και το Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Κλείνοντας, την ομιλία του, ο κ. Κάπρος τόνισε ότι, ανεξάρτητα του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα ακολουθηθεί, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η πώληση ενέργειας κάτω του πλήρους κόστους δεν είναι βιώσιμη.

Πηγή: iene.gr

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More