ΡΑΕ: Χορήγηση άδειας προμήθειας φυσικού αερίου στην Πετρογκάζ

Η ισχύς της άδειας είναι 20 έτη.

Τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην εταιρεία «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.» ενέκρινε η ΡΑΕ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η εταιρεία μπορεί να προμηθεύει φυσικό αέριο μέσω του Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής, βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που έχει υποβάλει στη ΡΑΕ, σύμφωνα με την παραγράφο 2.Α του Μέρους Β του Παραρτήματος V του Κανονισμού Αδειών.

Η ισχύς της άδειας είναι 20 έτη.
Σχόλια
Loading...