Στο 32% ο στόχος για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΕΕ ως το 2030

H Koμισιόν καλωσορίζει τη “φιλόδοξη πολιτική συμφωνία για την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη”, η οποία επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ των διαπραγματευτών της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Κρατών Μελών και ουσιαστικά υιοθετεί δύο από τις οκτώ νομοθετικές προτάσεις του πακέτου «Καθαρή ενέργεια για όλους» (που εγκρίθηκε από την Κομισιόν στις 30 Νοεμβρίου 2016).

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει έναν δεσμευτικό στόχο για την ανανεώσιμη ενέργεια στην ΕΕ ως το 2030, στο 32%, με ρήτρα αναθεώρησης προς τα πάνω μέχρι το 2023, κάτι που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, στη μετάβαση της καθαρής ενέργειας και στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού.

Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα χρησιμεύουν επίσης για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επιτάχυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό σε όλους τους βασικούς τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο ενεργειακό μείγμα και τις οικονομικές δομές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής:
– Ορίζει ένα νέο, δεσμευτικό στόχο για την ανανεώσιμη ενέργεια για την ΕΕ το 2030, που θα ανέρχεται στο 32%, συμπεριλαμβανομένης της ρήτρας επανεξέτασης έως το 2023 για την αναθεώρηση προς τα άνω του στόχου σε επίπεδο ΕΕ.
– Βελτιώνει το σχεδιασμό και τη σταθερότητα των καθεστώτων στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
– Παρέχει πραγματική εξορθολογισμό και μείωση των διοικητικών διαδικασιών.
– Καθιερώνει ένα σαφές και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση.
– Αυξάνει το επίπεδο φιλοδοξίας για τους τομείς των μεταφορών και της θέρμανσης / ψύξης.
– Βελτιώνει τη βιωσιμότητα της χρήσης της βιοενέργειας.
Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More