Το Οικονομικό Ημερολόγιο της Μυτιληναίος Α.Ε. για το 2018

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018:

– Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2017

  & Ενημέρωση Αναλυτών:                                                                     Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

– Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2018:             Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

– Τακτική Γενική Συνέλευση:                                                                   Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018

– Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2018

  & Ενημέρωση Αναλυτών:                                                                    Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

– Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Εννεαμήνου 2018:                Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

– Παρουσίαση Αναλυτών – Ένωση Θεσμικών Επενδυτών:                          Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

(*) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mytilineos.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Σχόλια
Loading...