Περισσότερα

ΔΕΗ: Διευκρινίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα διαθέσιμα

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα χρηματικά...