Περισσότερα

Διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων: Η εξέλιξη των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης

Στην πιο πρόσφατη μελέτη του, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων...